Befolkningsökning, Kronobergs län

Kronobergs län omfattar 8 423 kvadratkilometer landyta och har 204 335 invånare. Värdet för befolkningsökning är nära genomsnittet med 1,4 procent, treårsbasis (2019-2022).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.