Befolkningsökning, Kronobergs län

Kronobergs län omfattar 8 423 kvadratkilometer landyta och har 202 263 invånare. Värdet för befolkningsökning är nära genomsnittet med 2,4 procent, treårsbasis (2017-2020).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.