Befolkningsökning, Kronobergs län

Kronobergs län är till landytan det 14:e största länet i landet. Länet består av 8 kommuner och har en landareal på 8 468 kvadratkilometer, vilket är ungefär 2 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Växjö.

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.