Invånare i länet, Kronobergs län

Kronobergs län omfattar 8 423 kvadratkilometer landyta och har 202 263 invånare. Antalet invånare i länet är det fjärde lägsta i landet.

Antal personer boende i länet den 31 december varje år.