Invånare i länet, Kronobergs län

Kronobergs län omfattar 8 423 kvadratkilometer landyta och har 204 335 invånare. Antalet invånare i länet är det i landet.

Antal personer boende i länet den 31 december varje år.