Företagens lönsamhet, Kalmar län

Kalmar län omfattar 11 160 kvadratkilometer landyta och har 247 711 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är nära genomsnittet med 12,9 procent (2021).

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.