Anställda i länet, Kalmar län

Kalmar län omfattar 11 160 kvadratkilometer landyta och har 246 010 invånare. Värdet för anställda i kommunen är nära genomsnittet med 6 574 antal årsarbetande (år 2020).

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.