Andel företagare, Kalmar län

Kalmar län är till landytan det 9:e största länet i landet. Landet består av 12 kommuner och har en landareal på 11 219 kvadratkilometer, vilket är ungefär 3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Kalmar.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.