Andel företagare, Kalmar län

Kalmar län omfattar 11 160 kvadratkilometer landyta och har 247 711 invånare. Värdet för andel företagare är det femte högsta i landet med 6,3 procent (2021).

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.