Förvärvsfrekvens, Kalmar län

Kalmar län är till landytan det 9:e största länet i landet. Landet består av 12 kommuner och har en landareal på 11 219 kvadratkilometer, vilket är ungefär 3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Kalmar.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.