Sysselsättningsgrad, Kalmar län

Kalmar län omfattar 11 160 kvadratkilometer landyta och har 247 711 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är nära genomsnittet med 81,6 procent (2022).

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.