Andel högutbildade, Kalmar län

Kalmar län omfattar 11 160 kvadratkilometer landyta och har 246 010 invånare. Värdet för andel högutbildade är det fjärde lägsta i landet med 21,3 procent (2020).

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.