Andel högutbildade, Kalmar län

Kalmar län omfattar 11 160 kvadratkilometer landyta och har 247 711 invånare. Värdet för andel högutbildade är det fjärde lägsta i landet med 22,5 procent (2022).

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.