Skattesats, Kalmar län

Kalmar län omfattar 11 160 kvadratkilometer landyta och har 247 711 invånare. Värdet för skattesats är nära genomsnittet med 33,77 procent (2024).

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till länet och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.