Medianinkomst, Kalmar län

Kalmar län omfattar 11 160 kvadratkilometer landyta och har 246 010 invånare. Värdet för medianinkomst är nära genomsnittet med 277 857 kronor (2019).

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2019 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.