Befolkningsökning, Kalmar län

Kalmar län omfattar 11 160 kvadratkilometer landyta och har 246 010 invånare. Värdet för befolkningsökning är nära genomsnittet med 1,0 procent, treårsbasis (2017-2020).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.