Anställda i länet, Jönköpings län

Jönköpings län omfattar 10 436 kvadratkilometer landyta och har 365 010 invånare. Värdet för anställda i kommunen är det sjätte högsta i landet med 9 505 antal årsarbetande (år 2020).

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.