Andel företagare, Jönköpings län

Jönköpings län är till landytan det 12:e största länet i landet. Länet består av 13 kommuner och har en landareal på 10 495 kvadratkilometer, vilket är ungefär 3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Jönköping.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.