Andel företagare, Jönköpings län

Jönköpings län omfattar 10 436 kvadratkilometer landyta och har 369 113 invånare. Värdet för andel företagare är det sjätte lägsta i landet med 5,5 procent (2021).

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.