Andel företagare, Jönköpings län

Jönköpings län omfattar 10 436 kvadratkilometer landyta och har 365 010 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 5,4 procent (2018).

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.