Förvärvsfrekvens, Jönköpings län

Jönköpings län är till landytan det 12:e största länet i landet. Länet består av 13 kommuner och har en landareal på 10 495 kvadratkilometer, vilket är ungefär 3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Jönköping.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.