Förvärvsfrekvens, Jönköpings län

Jönköpings län omfattar 10 436 kvadratkilometer landyta och har 365 010 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det tredje högsta i landet med 82,3 procent (2019).

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.