Förvärvsfrekvens, Jönköpings län

Jönköpings län omfattar 10 436 kvadratkilometer landyta och har 369 113 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det tredje högsta i landet med 82,6 procent (2021).

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.