Sysselsättningsgrad, Jönköpings län

Jönköpings län omfattar 10 436 kvadratkilometer landyta och har 369 113 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det tredje högsta i landet med 83,2 procent (2022).

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.