Andel högutbildade, Jönköpings län

Jönköpings län är till landytan det 12:e största länet i landet. Länet består av 13 kommuner och har en landareal på 10 495 kvadratkilometer, vilket är ungefär 3 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Jönköping.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.