Andel högutbildade, Jönköpings län

Jönköpings län omfattar 10 436 kvadratkilometer landyta och har 365 010 invånare. Värdet för andel högutbildade är det sjätte lägsta i landet med 22,3 procent (2020).

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.