Företagens lönsamhet, Jämtlands län

Jämtlands län omfattar 48 935 kvadratkilometer landyta och har 132 670 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det tredje högsta i landet med 13,6 procent (2021).

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.