Största privata arbetsgivare, Jämtlands län

Jämtlands län omfattar 48 935 kvadratkilometer landyta och har 132 054 invånare. SkiStar Aktiebolag är största privata arbetsgivare och med 475 anställda (2022-11-01 00:00:00) den näst minsta sådana bland landets län.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.