Andel förtidspensionärer, Jämtlands län

Jämtlands län omfattar 48 935 kvadratkilometer landyta och har 131 155 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det sjätte högsta i landet med 5,1 procent (2020).

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.