Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), Jämtlands län

Jämtlands län omfattar 48 935 kvadratkilometer landyta och har 132 054 invånare. Värdet för arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) är det femte lägsta i landet med 6,2 procent (2021).

Procentuell andel av den registerbaserade arbetskraften, 16-64 år, som är öppet arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd. Baseras på registerdata från Arbetsförmedlingarna och skiljer sig därmed från arbetslöshetssiffrorna från SCB:s AKU. Anledningen till att AKU-siffrorna inte redovisas beror på att dessa inte är tillgängliga på kommunnivå.