Nyföretagande, Jämtlands län

Jämtlands län omfattar 48 935 kvadratkilometer landyta och har 132 670 invånare. Värdet för nyföretagande är det näst högsta i landet med 12,8 per 1 000 inv, 16-64 år (2022).

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i länet i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.