Sysselsättningsgrad, Jämtlands län

Jämtlands län omfattar 48 935 kvadratkilometer landyta och har 132 670 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det högsta i landet med 84,6 procent (2022).

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.