Förvärvsfrekvens, Jämtlands län

Jämtlands län omfattar 48 935 kvadratkilometer landyta och har 131 155 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det näst högsta i landet med 82,3 procent (2019).

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.