Andel högutbildade, Jämtlands län

Jämtlands län omfattar 48 935 kvadratkilometer landyta och har 132 054 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 24,9 procent (2021).

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.