Andel högutbildade, Jämtlands län

Jämtlands län omfattar 48 935 kvadratkilometer landyta och har 132 670 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 25,6 procent (2022).

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.