Skattesats, Jämtlands län

Jämtlands län omfattar 48 935 kvadratkilometer landyta och har 132 670 invånare. Värdet för skattesats är det tredje högsta i landet med 34,01 procent (2024).

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till länet och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.