Befolkningsökning, Jämtlands län

Jämtlands län omfattar 48 935 kvadratkilometer landyta och har 132 054 invånare. Värdet för befolkningsökning är nära genomsnittet med 1,4 procent, treårsbasis (2018-2021).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.