Befolkningsökning, Jämtlands län

Jämtlands län är till landytan det 3:e största länet i landet. Länet består av 8 kommuner och har en landareal på 49 343 kvadratkilometer, vilket är ungefär 12 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Östersund.

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.