Företagens lönsamhet, Hallands län

Hallands län omfattar 5 427 kvadratkilometer landyta och har 342 805 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är det femte lägsta i landet med 12,4 procent (2021).

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.