Andel förtidspensionärer, Hallands län

Hallands län är till landytan ett det 18:e största länet i landet. Länet består av 6 kommuner och har en landareal på 5 462 kvadratkilometer, vilket är ungefär 1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Halmstad.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.