Andel förtidspensionärer, Hallands län

Hallands län omfattar 5 427 kvadratkilometer landyta och har 336 748 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det tredje lägsta i landet med 3,9 procent (2020).

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.