Nyföretagande, Hallands län

Hallands län omfattar 5 427 kvadratkilometer landyta och har 342 805 invånare. Värdet för nyföretagande är det femte högsta i landet med 11,5 per 1 000 inv, 16-64 år (2022).

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i länet i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.