Andel företagare, Hallands län

Hallands län är till landytan ett det 18:e största länet i landet. Länet består av 6 kommuner och har en landareal på 5 462 kvadratkilometer, vilket är ungefär 1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Halmstad.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.