Andel företagare, Hallands län

Hallands län omfattar 5 427 kvadratkilometer landyta och har 336 748 invånare. Värdet för andel företagare är det fjärde högsta i landet med 7,2 procent (2018).

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.