Andel företagare, Hallands län

Hallands län omfattar 5 427 kvadratkilometer landyta och har 342 805 invånare. Värdet för andel företagare är det tredje högsta i landet med 7,2 procent (2021).

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.