Förvärvsfrekvens, Hallands län

Hallands län omfattar 5 427 kvadratkilometer landyta och har 336 748 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är det högsta i landet med 82,9 procent (2019).

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.