Sysselsättningsgrad, Hallands län

Hallands län omfattar 5 427 kvadratkilometer landyta och har 342 805 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det näst högsta i landet med 84,0 procent (2022).

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.