Andel högutbildade, Hallands län

Hallands län är till landytan ett det 18:e största länet i landet. Länet består av 6 kommuner och har en landareal på 5 462 kvadratkilometer, vilket är ungefär 1 procent av hela Sveriges landareal. Residensstad är Halmstad.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.