Andel högutbildade, Hallands län

Hallands län omfattar 5 427 kvadratkilometer landyta och har 336 748 invånare. Värdet för andel högutbildade är nära genomsnittet med 25,3 procent (2020).

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.