Skattesats, Hallands län

Hallands län omfattar 5 427 kvadratkilometer landyta och har 342 805 invånare. Värdet för skattesats är det fjärde lägsta i landet med 32,44 procent (2024).

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till länet och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.