Medianinkomst, Hallands län

Hallands län omfattar 5 427 kvadratkilometer landyta och har 342 805 invånare. Värdet för medianinkomst är det näst högsta i landet med 321 272 kronor (2021).

Medianinkomst för personer som är 20 år eller äldre och boende i Sverige den 31/12 uttryckt i 2020 års priser. Inkomstmåttet som används kallas för Sammanräknad förvärvsinkomst och består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. I inkomst av tjänst ingår förutom löneinkomster också inkomster från pension, sjukpenning och andra skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan.