Befolkningsökning, Hallands län

Hallands län omfattar 5 427 kvadratkilometer landyta och har 336 748 invånare. Värdet för befolkningsökning är det näst högsta i landet med 3,7 procent, treårsbasis (2017-2020).

Procentuell befolkningstillväxt i länet på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.