Invånare i länet, Hallands län

Hallands län omfattar 5 427 kvadratkilometer landyta och har 340 243 invånare.

Antal personer boende i länet den 31 december varje år.