Invånare i länet, Hallands län

Hallands län omfattar 5 427 kvadratkilometer landyta och har 336 748 invånare. Antalet invånare i länet är det sjunde högsta i landet.

Antal personer boende i länet den 31 december varje år.