Invånare i länet, Gotlands län

Gotlands län omfattar 3 134 kvadratkilometer landyta och har 61 173 invånare. Antalet invånare i länet är det i landet.

Antal personer boende i länet den 31 december varje år.