Största privata arbetsgivare, Gotlands län

Gotlands län omfattar 3 134 kvadratkilometer landyta och har 61 173 invånare. PayEx Sverige AB är största privata arbetsgivare och med 375 anställda (år 2024) den minsta sådana bland landets län.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.