Andel förtidspensionärer, Gotlands län

Gotlands län omfattar 3 134 kvadratkilometer landyta och har 60 124 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det tredje högsta i landet med 5,3 procent (2020).

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.