Nyföretagande, Gotlands län

Gotlands län omfattar 3 134 kvadratkilometer landyta och har 61 173 invånare. Värdet för nyföretagande är det fjärde högsta i landet med 11,8 per 1 000 inv, 16-64 år (2022).

Visar antalet nya företag, inklusive kommunägda företag, per 1000 invånare i länet i ålder 16-64 år. Denna variabel ger en indikation om hur entreprenörskapet ser ut.