Andel företagare, Gotlands län

Gotlands län omfattar 3 134 kvadratkilometer landyta och har 61 173 invånare. Värdet för andel företagare är det högsta i landet med 13,6 procent (2022).

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.