Andel företagare, Gotlands län

Gotlands län omfattar 3 134 kvadratkilometer landyta och har 61 173 invånare. Värdet för andel företagare är det högsta i landet med 9,6 procent (2021).

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.